Masarykova 1474/86, Ústí nad Labem, 400 01 +420 603 420 093

LETNÍ BONUS ARTOSI

Objednej pergolu ARTOSI a získej screenovou roletu zdarma

Společnost ISOTRA připravila pro své koncové zákazníky a obchodní partnery speciální akci „SCREENOVÁ ROLETA ZDARMA K BIOKLIMATICKÉ PERGOLE ARTOSI“.

Pravidla akce

Bonus screenové rolety (dále jen BONUS) je možné získat ke každé závazné objednávce pergoly ARTOSI, kterou potvrdí zákazník v síti prodejců ISOTRA Partner, ISOTRA ARTOSI Partner nebo u prodejců společnosti ISOTRA a.s. (dále jen obchodní partner), a to v termínu od 11. 7. 2022 do 30. 9. 2022. Objednávka se musí vztahovat na produkty, které vyrábí nebo dodává společnost ISOTRA a.s

BONUS se vztahuje na níže uvedené produkty

  • Screenová roleta ALFA-ZIP
  • Screenová roleta ALFA PLUS-ZIP

BONUS je možné získat na základě následujících pravidel

  • Zákazník závazně objedná pergolu ARTOSI v termínu trvání akce
  • Zákazník závazně objedná k pergole ARTOSI min. 2 screenové rolety dle nabídky výše uvedené
  • Vždy platí, že z celkového počtu objednaných screenových rolet je pouze 1 screenová roleta zdarma
  • Vždy platí, že BONUS se vztahuje na screenovou roletu s nejmenší plochou m2

Nezbytnou podmínkou získání BONUSU je vygenerování unikátního kódu na www.artosi.cz/konfigurator. Na těchto stránkách si zákazník nakonfiguruje pergolu ARTOSI, včetně screenových rolet. Před odesláním nezávazné poptávky, v posledním kroku konfigurace, bude mít zákazník možnost vygenerovat unikátní kód pro získání BONUSU. Po získání unikátního kódu se automaticky přepočte celková cena za pergolu ARTOSI a screenové rolety. Cena je uvedena včetně DPH a bez montáže.

Po odeslání nezávazné poptávky obdrží zákazník e-mail shrnutím konfigurace pergoly, včetně unikátního kódu. Toto potvrzení si zákazník ponechá u sebe pro zpětnou kontrolu podmínek akce.

Do 24 hodin od odeslání nezávazné poptávky bude zákazníka kontaktovat obchodní partner společnosti ISOTRA a.s. z důvodu osobní konzultace zadané konfigurace, vyměření, montáže a finální objednávky.

V případě uzavření zakázky se prokáže zákazník našemu obchodnímu partnerovi unikátním kódem pro uplatnění BONUSU.

Hodnota BONUSU bude odečtena z celkové ceny objednávky včetně DPH.

Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let. BONUS lze uplatnit na každou novou závaznou objednávku splňující podmínky výše uvedené.

Podrobná pravidla akce

Pořadatelem akce „SCREENOVÁ ROLETA ZDARMA K BIOKLIMATICKÉ PERGOLE ARTOSI“ (dále jen akce) je společnost ISOTRA a.s. (dále jen pořadatel), se sídlem Bílovecká 2411/1, 74601 Opava, IČ: 47679191, DIČ: CZ47679191. Akce platí pro území České a Slovenské republiky.

Akce se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let (dále jen účastník akce), která si v daném období od 11. 7. 2022 do 30. 9. 2022 včetně závazně objedná pergolu ARTOSI a dodatečné produkty pořadatele – screenové rolety. Akce se vztahuje na následující produkty: pergola ARTOSI, screenová roleta ALFA-ZIP, screenová roleta ALFA PLUS-ZIP (dále jen bonus).

Závazná objednávka musí být realizována v síti prodejců ISOTRA Partner, ISOTRA ARTOSI Partner nebo u prodejců společnosti ISOTRA (dále jen obchodní partner), jejichž seznam je uveřejněný na www.isotra.cz, www.artosi.cz. Akce se vztahuje na standardní i příplatkové provedení produktů a na základní i příplatkové barevné provedení.

Bonus je možné získat na základě následujícího pravidla:

  • Zákazník závazně objedná pergolu ARTOSI v termínu trvání akce
  • Zákazník závazně objedná k pergole ARTOSI min. 2 screenové rolety dle nabídky výše uvedené
  • Vždy platí, že z celkového počtu objednaných screenových rolet je pouze 1 screenová roleta zdarma
  • Vždy platí, že BONUS se vztahuje na screenovou roletu s nejmenší plochou m2

Nezbytnou podmínkou získání bonusu je vygenerování unikátního kódu na www.artosi.cz/konfigurator. Na těchto stránkách si účastník akce nakonfiguruje pergolu ARTOSI, včetně screenových rolet. Před odesláním nezávazné poptávky, v posledním bodu konfigurace, bude mít účastník akce možnost vygenerovat unikátní kód pro získání BONUSU. Po získání unikátního kódu se automaticky přepočte celková cena za pergolu ARTOSI a screenové rolety. Celková cena je uvedena včetně DPH a bez montáže.

Svůj souhlas s účastí na akci pořadatele prokazuje účastník akce vygenerováním unikátního kódu na www.artosi.cz/konfigurator a odesláním nezávazné poptávky. Cena je uvedena včetně DPH a bez montáže.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti pořadatele, všichni jeho smluvní obchodní partneři a jejich zaměstnanci a osoby jim nebo jejich zaměstnancům blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účastníkovi akce nárok na bonus nevznikne, zjistí-li pořadatel či bude-li mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka akce či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi akce k získání bonusu.

Účastník akce není oprávněn nárokovat jiné plnění, než je uvedené v podrobných pravidlech akce a bonus není možné vymáhat soudní cestou.

Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání akce pozměnit pravidla či akci úplně zrušit bez udání důvodu a náhrady. Informace o akci pořadatele proběhnou ve vybraných on-line komunikačních kanálech a inzerci společnosti ISOTRA a.s., na webových stránkách pořadatele: www.isotra.cz a www.artosi.cz.

Účastí na akci pořadatele vyjadřuje účastník akce svůj souhlas s těmito podrobnými pravidly akce a zavazuje se je dodržovat. Zároveň tím vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se správou a zpracováním osobních údajů, a to do odvolání tohoto souhlasu. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka akce je dobrovolné. Účastí na akci pořadatel vyjadřuje účastník akce svůj souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze pořadatele, stejně jako s jejich následným zpracováním pro marketingové účely pořadatele, tj. mimo jiné pro účely nabízení produktů a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, v platném znění. Souhlas dle předchozí věty uděluje soutěžící na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Poptávkový formulář

ks
Při poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti nám pomáhají soubory cookie. Návštěvou tohoto webu s jejich používáním souhlasíte. Podrobnosti Rozumím