Husovo nám. 5, Chabařovice, 403 17 +420 734 899 991

PODZIMNÍ BONUS ARTOSI

Každá druhá screenová roleta zdarma k bioklimatické pergole ARTOSI, úspora až 205 000 [1] Kč z důvodu snížení koncových cen

Společnost ISOTRA a.s. připravila pro své zákazníky speciální akci „BIOKLIMATICKÁ PERGOLA ARTOSI S BONUSEM AŽ 3 SCREENOVÝCH ROLET ZDARMA“ a vyčíslením úspory z důvodu snížení koncových cen za pergolu ARTOSI a screenové rolety.

Pravidla akce

Bonus screenové rolety (dále jen BONUS) je možné získat ke každé závazné objednávce pergoly ARTOSI, kterou potvrdí zákazník v síti prodejců ISOTRA Partner, ISOTRA ARTOSI Partner nebo u prodejců společnosti ISOTRA a.s. (dále jen obchodní partner), a to v termínu od 11. 11. 2022 do 31. 12. 2022. Objednávka se musí vztahovat na produkty, které vyrábí nebo dodává společnost ISOTRA a.s

BONUS se vztahuje na níže uvedené produkty

  • Screenová roleta ALFA-ZIP
  • Screenová roleta ALFA PLUS-ZIP

BONUS je možné získat na základě následujících pravidel

  • Zákazník závazně objedná pergolu ARTOSI v termínu trvání akce
  • Zákazník závazně objedná k pergole ARTOSI screenové rolety dle nabídky výše uvedené.
  • Pokud zákazník objedná 2 screenové rolety, dostane 1 zdarma; pokud objedná 4 screenové rolety, dostane 2 zdarma; pokud objedná 6 screnových rolet, dostane 3 zdarma.
  • Vždy platí, že BONUS se vztahuje na screenové rolety s nejmenší plochou m2

Nezbytnou podmínkou získání BONUSU je vygenerování unikátního kódu na www.artosi.cz/konfigurator. Na těchto stránkách si zákazník nakonfiguruje pergolu ARTOSI, včetně screenových rolet. Před odesláním nezávazné poptávky, v posledním kroku konfigurace, bude mít zákazník možnost vygenerovat unikátní kód pro získání BONUSU. Po získání unikátního kódu se automaticky přepočte celková cena za pergolu ARTOSI a screenové rolety. Cena je uvedena včetně DPH a bez montáže.

V průběhu konfigurace bude zákazníkovi vyčíslena celková úspora z důvodu snížení ceníkových cen pergoly ARTOSI a screenových rolet.

Po odeslání nezávazné poptávky obdrží zákazník e-mail se shrnutím konfigurace pergoly, včetně unikátního kódu pro zpětnou kontrolu. Do 24 hodin bude zákazník kontaktován obchodním partnerem společnosti ISOTRA a.s., který projedná zadanou konfiguraci, vyměření, montáž a vytvoří finální objednávku.

V případě uzavření zakázky se prokáže zákazník našemu obchodnímu partnerovi unikátním kódem pro uplatnění BONUSU.

Hodnota BONUSU bude odečtena z celkové ceny objednávky včetně DPH.

A VY se pak už můžete těšit na svou novou bioklimatickou pergolu ARTOSI, která bude přesně podle Vašich představ společně se screenovými roletami.

[1] Platí pro rozměr pergoly 4 × 4 m a 6 ks screenových rolet, cena uvedena včetně DPH.

Podrobná pravidla akce

Pořadatelem akce „BIOKLIMATICKÁ PERGOLA ARTOSI S BONUSEM AŽ 3 SCREENOVÝCH ROLET ZDARMA“ (dále jen akce) je společnost ISOTRA a.s. (dále jen pořadatel), se sídlem Bílovecká 2411/1, 74601 Opava, IČ: 47679191, DIČ: CZ47679191. Akce platí pro území České a Slovenské republiky.

Akce se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let (dále jen účastník akce), která si v daném období od 11. 11. 2022 do 31. 12. 2022 včetně závazně objedná pergolu ARTOSI a dodatečné produkty pořadatele – screenové rolety. Akce se vztahuje na následující produkty: pergola ARTOSI, screenová roleta ALFA-ZIP, screenová roleta ALFA PLUS-ZIP (dále jen bonus).

Závazná objednávka musí být realizována v síti prodejců ISOTRA Partner, ISOTRA ARTOSI Partner nebo u prodejců společnosti ISOTRA (dále jen obchodní partner), jejichž seznam je uveřejněný na www.isotra.cz, www.artosi.cz. Akce se vztahuje na standardní i příplatkové provedení produktů a na základní i příplatkové barevné provedení.

Bonus je možné získat na základě následujícího pravidla:

  • Zákazník závazně objedná pergolu ARTOSI v termínu trvání akce
  • Zákazník závazně objedná k pergole ARTOSI screenové rolety dle nabídky výše uvedené
  • Pokud zákazník objedná 2 screenové rolety, dostane 1 zdarma; pokud objedná 4 screenové rolety, dostane 2 zdarma; pokud objedná 6 screnových rolet, dostane 3 zdarma
  • Vždy platí, že BONUS se vztahuje na screenové rolety s nejmenší plochou m2

Nezbytnou podmínkou získání bonusu je vygenerování unikátního kódu na www.artosi.cz/konfigurator. Na těchto stránkách si účastník akce nakonfiguruje pergolu ARTOSI, včetně screenových rolet. Před odesláním nezávazné poptávky, v posledním bodu konfigurace, bude mít účastník akce možnost vygenerovat unikátní kód pro získání BONUSU. Po získání unikátního kódu se automaticky přepočte celková cena za pergolu ARTOSI a screenové rolety. Celková cena je uvedena včetně DPH a bez montáže.

V průběhu konfigurace bude zákazníkovi vyčíslena celková úspora z důvodu snížení ceníkových cen pergoly ARTOSI a screenových rolet.

Svůj souhlas s účastí na akci pořadatele prokazuje účastník akce vygenerováním unikátního kódu na www.artosi.cz/konfigurator a odesláním nezávazné poptávky. Cena je uvedena včetně DPH a bez montáže.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti pořadatele, všichni jeho smluvní obchodní partneři a jejich zaměstnanci a osoby jim nebo jejich zaměstnancům blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účastníkovi akce nárok na bonus nevznikne, zjistí-li pořadatel či bude-li mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka akce či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi akce k získání bonusu.

Účastník akce není oprávněn nárokovat jiné plnění, než je uvedené v podrobných pravidlech akce a bonus není možné vymáhat soudní cestou.

Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání akce pozměnit pravidla či akci úplně zrušit bez udání důvodu a náhrady. Informace o akci pořadatele proběhnou ve vybraných on-line komunikačních kanálech a inzerci společnosti ISOTRA a.s., na webových stránkách pořadatele: www.isotra.cz, www.artosi.cz.

Účastí na akci pořadatele vyjadřuje účastník akce svůj souhlas s těmito podrobnými pravidly akce a zavazuje se je dodržovat. Zároveň tím vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se správou a zpracováním osobních údajů, a to do odvolání tohoto souhlasu. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka akce je dobrovolné. Účastí na akci pořadatel vyjadřuje účastník akce svůj souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze pořadatele, stejně jako s jejich následným zpracováním pro marketingové účely pořadatele, tj. mimo jiné pro účely nabízení produktů a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, v platném znění. Souhlas dle předchozí věty uděluje soutěžící na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Poptávkový formulář

ks
Při poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti nám pomáhají soubory cookie. Návštěvou tohoto webu s jejich používáním souhlasíte. Podrobnosti Rozumím