Husovo nám. 5, Chabařovice, 403 17 +420 734 899 991

Pravidla a podmínky soutěže na Facebooku

Pravidla a podmínky soutěže na Facebooku proSTIN.cz

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook. Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na facebookovém profilu proSTIN.cz (dále jen „soutěž“):

1. Vyhlašovatel soutěže

1.1. Vyhlašovatelem soutěže je Jiří Vlach, Pod Kyšperkem 325, Krupka 41742, IČO: 07577338.
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku Sp. Značka ŽO/5761/2018/Mi (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Doba trvání soutěže

2.1. Doba trvání soutěže je od 14.3.2021 do 31.3.2021.

3. Podmínky účasti

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky, (dále jen "soutěžící").

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajištujících průběh soutěže a jim blízké osoby.

3.3. Podmínkou účasti v soutěži je odeslání odpovědi a splněním podmínek soutěže facebookovém nebo instagramovém profilu proSTIN.cz

3.4. Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3.5. Vyhlašovatel odešle vítězi cenu a to na adresu, kterou soutěžící uvede v případě výhry.

3.6. Soutěžící musí na sociální síti Facebook nebo instagram vystupovat pod svým pravým jménem.

3.7. Soutěžící může z 1 IP adresy zaslat vždy jen jednu odpověď v rámci jedné soutěže.

4. Cena pro výherce

4.1. Cena pro vítěze vždy specifikovaná na záložce k dané soutěži na facebookovém profilu proSTIN.cz.

4.2. Výhru lze převést na další osobu po dohodě s vyhlašovatelem soutěže.

4.3. Výhrou je videotelefon SOMFY V300.

4.4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

5. Osobní údaje

5.1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.

5.2. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.

5.3. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, iniciál příjmení a obce, v níž má bydliště.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

6.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.

6.5. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

Poptávkový formulář

ks
Při poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti nám pomáhají soubory cookie. Návštěvou tohoto webu s jejich používáním souhlasíte. Podrobnosti Rozumím